Αθήνα – 2η Μέρα: Η Αλλαγή Φρουράς, Το Πολεμικό Μουσείο και η Παραλία Γλυφάδας

It was a warm day today, so when I got down to the coast – although most locals were sitting on the benches in their coats, hats, scarves and gloves, for me it was warm enough to go for a paddle, followed by a short swim. Continue Reading