Μεθώνη και το Κάστρο…. Το τελευταίο μου βράδυ στην Πελοπόννησο

Methoni’s beach is shallow and sandy which is perfect for me…while a strong swimmer I don’t like being out of my depth in the sea. The water in Methoni is so clear – and refreshing to swim in on a hot Summer’s day (or, as we’re now in to October, a hot Autumn day). Continue Reading