Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

I spent the morning at the zoo – the Attica Zoological Park (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο) which I loved. My favourite animals to see were the seals, dolphins (I got splashed by a jumping dolphin!), the meerkats, the lemurs…oh and I fed a giraffe too. Continue Reading