Καταρράκτης Καλαμάρης, Παραλία Βοϊδοκοιλιά & Πύλος

I set off for the Kalamaris Waterfalls – Καταρράκτης Καλαμάρης. It took a while to find them as they are not well signed from the road, Google maps takes you to the wrong place, and the actual road there is just a dirt track. Continue Reading